NIEUWS

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

 

VIZSLA EN HET LANGHAARPROBLEEM

Het geluk was aan onze kant: met het verzamelde materiaal kon men bij Laboklin hun bestaande DNA-test voor langhaar nu ook voor de kortharige vizsla valideren. Zo goed als onmiddellijk daarna heb ik de uitstrijkjes van mijn 14 vizsla’s op langhaar laten onderzoeken. Tot eind 2008 had ik mij steeds op mijn database gebaseerd om te trachten het langhaarrisico buiten mijn fokkerij te houden. En dat dit mij, beslist ook met een beetje geluk, gelukt is bewezen de resultaten van de uitgevoerde DNA-testen: al mijn vizsla’s  kregen het predikaat “zuiver korthaar” en waren dus geen drager van het langhaar gen.

Dit langhaargen kwam in ons ras door kruisingen met de Ierse setter die reeds vele jaren terug  door een paar Hongaarse fokkers gedaan werden. Uit die kruisingen kwam ook de soms héél donkere vachtkleur en het glaucomaprobleem. Men hoeft geen wetenschapper te zijn om met bijna 100 %-ige zekerheid te kunnen stellen dat glaucoma bij de korthaar vizsla het resultaat is van voornoemde outcrosses. Immers, ten tijde van deze kruisingen was glaucoma in Hongarije een héél courant probleem bij de Ierse setter. Dit werd mij door méér dan één bekende Hongaarse fokker bevestigd.

In een volgend artikel kom ik nog uitgebreid terug op het langhaarprobleem en voornoemde DNA-test welke ik elke vizslafokker sterk aanbeveel.

Eind 2008 had ik voor het eerst contact met LABOKLIN (Labor für klinische Diagnostik) uit Bad Kissingen (Duitsland). Na enkele contacten met de verantwoordelijke voor DNA-onderzoek kwamen wij tot het besluit dat het zinvol zou zijn het nodige DNA-materiaal te verzamelen ten einde hun reeds bestaande DNA-test voor het langhaar gen ook voor de korthaar vizsla te kunnen valideren.

 

Op het eerste zicht een niet zo eenvoudige opgave want zelden wil een fokker toegeven dat hij reeds langharen had in één of meerdere nesten. Indien dit dan heel sporadisch wel eens gebeurt dan was dit beslist niet door een Hongaarse vizslafokker! In het land van oorsprong van ons ras was de langharige vizsla, officieel dan toch, immers een onbestaand verschijnsel. Toch wel moeilijk te begrijpen wanneer men weet dat reeds in 1958 op een internationale jachtbeurs in Boedapest een film met jachttaferelen liep waarop langharige vizsla’s aan het werk waren!

 Ik contacteerde de Hongaarse vizslavereniging en alle bekende en niet bekende vizslafokkers die per email bereikbaar waren (een 60-tal). Heel miniem was het aantal reacties en behalve één was er niemand die ooit langharige vizslapups gezien had. Geduld beloont echter steeds de doorzetter en via internationale contacten kreeg ik adressen in Centraal Europa waar ik wel langharige vizsla’s zou aantreffen.

 

Begin 2009 legde ik gedurende een paar maanden bijna 2.500 km af tot ik het nodige aantal wanguitstrijkjes van langharige vizsla’s verzameld had. En wonder boven wonder kreeg ik hun stambomen te zien waarop duidelijk genoteerd was dat de hond “kortharig” was en dit niettegenstaande ik ter plaatse kon vaststellen dat het een heel mooie langharige was, telkens gefokt in een of andere  vizslakennel die “nog nooit langharige vizsla’s gezien had”!

X

© 2014 copyright by Gércei-Vadász Vizsla Kennel