NIEUWS

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

VERZORGING EN VOEDING : EEN NESTJE FOKKEN

Een Belgisch baasje van een G.V. vizslareu heeft enkele maanden terug een heel onprettige ervaring gehad. Hij werd gecontacteerd door iemand die een nestje wou fokken en graag zijn vizsla als dekreu wou gebruiken.

Daar zijn hond op dat ogenblik nog geen HD-onderzoek had ondergaan wilde hij dan toch de zekerheid op de terugbetaling van de met dit onderzoek verbonden kosten en vroeg de “fokker” bij de dekking een voorschot. Gelukkig maar, want hoewel er een paar maanden nadien een normaal nestje geboren werd, is dit de enige vergoeding die hij voor de dekking ontvangen heeft.

Niet tegenstaande hij met alle mogelijke middelen, tot zelfs contact met de Belgische kennelclub KMSH - die van mening was dat zij niet konden tussenkomen -, de invordering geprobeerd heeft bleef en is het resterende bedrag nog steeds niet betaald.

Om te voorkomen dat andere baasjes van een reu slachtoffer worden van dergelijke verwerpelijke praktijken kan ik slechts volgend advies geven:

 

a) Teken de dekaangifte niet vooraleer de overeengekomen vergoeding voor de dekking betaald is. Is dit om een of andere reden werkelijk niet mogelijk, vermeldt dan op voormeld formulier dat uw handtekening slechts geldt mits vergezeld van een afzonderlijke verklaring dat de vergoeding voor de dekking volledig betaald werd.

b) Gebruik onderstaand model van overeenkomst en laat geen dekking toe indien de eigenaar van een teef dit weigert. Dergelijk gedrag is niet meteen een teken dat veel vertrouwen inboezemt!

 

Op eenvoudig verzoek geef ik graag naam en adres van de eigenaar van de teef waarvan hierboven sprake. Dergelijke praktijken zijn een vizslafokker onwaardig!!!

 

> Download  een vb. van een dekovereenkomst

VERZORGING EN VOEDING : VIZSLA'S FOKKEN IN BELGIË

Enkele regels van de Kon. Maatschappij Sint Hubertus:

1. DNA-onderzoek

Voor alle nesten geboren na 01/01/2009 dienen zowel de beide ouderdieren als ten minste één pup een DNA-onderzoek te ondergaan. De DNA-profielen van de ouders dienen gekend te zijn op het ogenblik dat de geboorteaangifte naar de KMSH opgestuurd wordt.

 

2.Certificaat toelating LOSH-fok

Ouderdieren geboren vanaf 01/01/2008 dienen dit certificaat te hebben.

3. HD-onderzoek

Vanaf 01/01/2010 dienen ouderdieren die bij de fok ingezet worden geröntgend zijn op heupdysplasie. Vizsla’s die HD-A en/of HD-B zijn kunnen probleemloos met elkaar gepaard worden. Een vizsla met HD-C mag enkel gepaard worden met een vizsla die HD-A of HD-B is.

 

4. Leeftijd van de ouderdieren

Teef: min. 15 maanden, max. 10 jaar. Zo goed als elke dierenarts raadt af te fokken met een teef die ouder is dan 8 jaar. Er wordt tevens sterk afgeraden een teef ouder dan 5 jaar een eerste nestje te laten werpen.

Reu: min. 12 maanden, geen max. leeftijd.

5. Stambomen ouderdieren

Beide ouderdieren dienen een FCI-stamboom met ten minste drie generaties te hebben.

© 2014 copyright by Gércei-Vadász Vizsla Kennel