NIEUWS

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

Veldwerkwedstrijden

Een nieuwe website organiseren is heel wat werk maar kan ook leiden tot aangename verrassingen. Bij het opmaken van de lijst van de Gércei-Vadász vizsla's die zich reeds in het veld bewezen hebben realiseerde ik me met genoegen dat ze steeds langer wordt. Een beter bewijs dat de ingeslagen weg wel degelijk de juiste is bestaat niet.

 

Het nut van veldwedstrijden is m.i. het duidelijkst geformuleerd in artikel II.3 van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement van de Nederlandse Raad van Beheer dat luidt als volgt: "Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden".Gedurende zowat dertig jaren heb ik alle vormen van jachtwedstrijden aanschouwd en was ik er ook af en toe als deelnemer. Telkens weer heb ik dienen vast te stellen dat, hoewel met de reglementen niets mis is, de wijze waarop deze wedstrijden gekeurd worden totaal verschillend is van de wijze waarop veldwedstrijden gekeurd worden.

 

Nieuwe vizsla eigenaren die hier voor het eerst lezen over veldwerk, lezen hier meer over wat veldwerk is

 

 

Waar bij jachtwedstrijden 80 % der punten een lage score is behoort dergelijk resultaat bij veldwedstrijden bijna tot de uitzonderingen en geeft toegang tot het hoogste kwalificatieniveau, nl. "uitmuntend".

 

Voor voorstaande continentale jachthonden zijn er, buiten de wedstrijden georganiseerd door de pointer- en/of setterverenigingen in Centraal Europa weinig of geen veldwedstrijden.

 Terwijl in West-Europa de organisatie van jachtwedstrijden op een eerder laag pitje staat en er zowel tijdens het voor- als tijdens het najaar in ruim voldoende mate veldwedstrijden worden georganiseerd.

 

Het verschil in mentaliteit van de jagers en vooral het verschil in de wijze waarop de jacht in beide delen van Europa uitgeoefend wordt verklaren m.i. een en ander. 

 

Met enige fierheid en voldoening blikken wij op onderstaande lijst van Gércei-Vadász vizsla's die sinds het opstarten van onze kennel eind 1998 in Gérce geboren werden en inmiddels mooie resultaten haalden in diverse vormen van wedstrijden. Hoewel dit een aanzienlijk aantal is kunnen wij u verzekeren dat nog een véél groter aantal jagers in hun Gércei-Vadász vizsla een ideaal jachtmaatje hebben gevonden.

 

En geloof maar niet dat vizsla's die succesvol zijn op veldwedstrijden geen goede familiehonden kunnen zijn. Bijna alle hieronder vermelde vizsla's leven probleemloos permanent in huis en dat zoiets ook in Gérce mogelijk is bewijzen mijn elf vizsla's elke dag weer.

 • Veldwerk - Field Trials e.a.

  Gércei-Vadász Arany (*)

  Gércei-Vadász Avar (*)

  Gércei-Vadász Cseles “Berek”:

      - Individuele vice-winnaar in 2004 en

      - individuele winnaar in 2003 en 2008 van de “Europabeker Field Trial voor Magyar Vizsla”

      - CACT open veldwedstrijden zowel voorjaar als najaar

  Gércei-Vadász Dana: veldwedstrijd op watersnippen: “Goed”

  Gércei-Vadász Dacos: open veldwedstrijd voorjaar: “Uitmuntend”

  Gércei-Vadász Fanni (*)

  Gércei-Vadász Fitos (*)

  Gércei-Vadász Goldy (*)

  Gércei-Vadász Herta “Noa”: open veldwedstrijd voorjaar: “Reserve CACT”

  Gércei-Vadász Honey “Aliz” (*)

  Gércei-Vadász Larry “Bumper” (*)

  Gércei-Vadász Lasko: open veldwedstrijd voorjaar: “Uitmuntend”

  Gércei-Vadász Loekas: open veldwedstrijd najaar: “Eervolle Vermelding”

  Gércei-Vadász Melly (*)

  Gércei-Vadász Onyx (*)

  Gércei-Vadász Pengö “Pirre”: open veldwedstrijd voorjaar: “Zeer Goed” en zomer: “Goed”

  Gércei-Vadász Queen : winnaar “Cup Kashin 2009” (puntensamentelling voor veld-, water- en zweetspoorwerk)

  Gércei-Vadász Remény (*)

  Gércei-Vadász Sándor:

      - open veldwedstrijd voor- en najaar solo: “Uitmuntend”

      - open veldwedstrijd voorjaar koppel: “Zeer Goed”

      - beste continentale jeugdhond voorjaar 2010 in Nederland en winnaar van de Tiger Woodstrofee 2010

  Gércei-Vadász Titan: wedstrijd op everzwijn en zweetspoor: “Goed”

  Gércei-Vadász Zenith “Drago”: open veldwedstrijd najaar: “Eervolle Vermelding”

   

  (*) zie “onze honden”

   

 • Amateurs- en derby / jeugdwedstrijden

  Gércei-Vadász Loekas: amateur veldwedstrijd voorjaar: “Eervolle Vermelding”

  Gércei-Vadász Orsy: jeugd voorjaarsveldwedstrijd Nederland: “Goed”

  Gércei-Vadász Scala: derby veldwedstrijd najaar Hongarije: “1ste Zeer Goed”

  Gércei-Vadász Zenith “Drago”:

      - jeugdveldwedstrijd Nederland voor- en najaar: “1ste Zeer Goed”

      -  winnaar van de jaarprijs 2011 bij de NVHSH voor de “Beste Jeugdhond”

      - winnaar van de jaarprijs 2011 bij de NVHSH voor de “Beste Korthaar”

      - amateur veldwedstrijd najaar: “1ste Zeer Goed”

   

 • KNJV-Proeven (werk na het schot in Nederland)

  Gércei-Vadász Erös: meerdere KNJV-B diploma’s

  Gércei-Vadász Pengö “Pirre”: meerdere KNJV-B diploma’s

  Gércei-Vadász Paraszt: KNJV-C diploma

  Gércei-Vadász Ulyah Czigány: KNJV-C diploma

  Gércei-Vadász Zenith “Drago”: KNJV-B diploma

   

 • Sanistätshund (in Zwitserland)

  Gércei-Vadász Lepke “Lutri”

   

GV Sándor Tiger Woodstrofee 2010

© 2014 copyright by Gércei-Vadász Vizsla Kennel