NIEUWS

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

WETENSWAARDIGHEDEN EN ANDERE TIPS

Omdat wij er ons van bewust zijn dat niet iedereen steeds de tijd heeft om op zoek te gaan naar alle interessante artikels in verband met de diverse aspecten van de vizsla en het samenleven er mee als familievriend en/of jachtgezel zullen wij onder deze rubriek teksten opnemen waarvan wij menen dat die zo wat ieder vizslabaasje kunnen interesseren.

Deze teksten zijn zowel door ons als door anderen geschreven en zullen, indien dit laatste het geval is, gepubliceerd worden in de taal en met voorafgaand akkoord van de schrijver.

Het spreekt voor zich zelf dat iedereen die meent een of ander voorval beleefd te hebben met zijn vizsla (gezondheid, gedrag, enz.) ons teksten kan doorsturen die wij hier dan na onderling overleg eventueel zullen opnemen.

Het is uitdrukkelijk verboden hieronder vermelde teksten, net zoals alle teksten van onze website, geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of te publiceren zonder onze voorafgaande en schriftelijke toestemming.

ONDERWERPEN

Omdat wij verwachten dat dit deel van onze G.V.-website op termijn nogal uitgebreid zal worden hebben we volgende onderverdeling voorzien om eventueel nazoekwerk een stuk eenvoudiger te maken.

© 2014 copyright by Gércei-Vadász Vizsla Kennel