NIEUWS

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

 

Gércei-Vadász Magyar Vizsla Kennel

Sinds begin 1981 heb ik één of meer Magyar Vizsla's in huis gehad. Aanvankelijk kwam mijn Mutsy er enkel als jachthond maar al snel werd mijn interesse voor alle aspecten van het ras gewekt. Vandaar de deelname aan shows en werkproeven in binnen- en buitenland, het lidmaatschap van meerdere buitenlandse rasverenigingen, de zoektocht naar informatiebronnen, de oprichting van de Belgian Magyar Vizslaclub, de organisatie van clubshows, jachtaanleg-proeven en veldwedstrijden, de creatie van mijn vizsla-databank.

 

In 1998 trok ik naar Hongarije, de heimat van de Magyar vizsla, omdat ik hier de mogelijkheid zag om mijn droom "een eigen lijn mooie en vooral goede Magyar vizsla's fokken" te realiseren.Middels deze website willen wij u informeren over onze Gércei-Vadász vizslakennel die gevestigd is in Gérce,
een dorpje in West Hongarije. Met onze kennel willen wij bijdragen tot de rasverbetering van de kortharige Hongaarse staande hond of Rövidszörü Magyar Vizsla.

 

Dat is de reden waarom wij héél kieskeurig zijn bij de selectie van de ouderdieren en dit zowel wat karakter, gezondheid, uiterlijk en werkkwaliteiten als continentale voorstaande jachthond betreft.

 

Gércei-Vadász vizsla's worden regelmatig met goed resultaat uitgebracht op shows en wedstrijden.

GÉRCEI-VADÁSZ AVAR

Twintig jaar Gércei-Vadász Magyar vizsla: een woord van dank!

Welgeteld twintig jaar na de geboorte van mijn eerste nestje heb ik de beslissing genomen niet meer te fokken. Die beslissing is gevoelsmatig héél erg moeilijk geweest maar die kwam er na rationeel overleg en uit liefde voor mijn vizsla’s. Immers, op mijn leeftijd kon ik het als alleenstaande voor mezelf niet meer verantwoorden nog een paar jonge honden in huis te nemen daarbij wetende dat de kans groot zou zijn dat ik ze niet hun gehele leven de nodige goede opvang en liefde zou kunnen geven. Ik wou immers niet, zoals heel wat fokkers doen, een niet meer “productieve” vizsla ergens plaatsen en daarbij trouw blijven aan mijn parool “wie hier geboren is en met wie ik jarenlang getraind en succesvol veldwedstrijden gelopen heb heeft ook het recht bij mij zijn oude dag te slijten en hier in alle waardigheid de stap naar de eeuwige jachtvelden te zetten”.

Héél dankbaar ben ik iedereen die één of meerdere van mijn “kindertjes” een warme thuis gegeven heeft en/of nog steeds geeft. Regelmatig telefonisch en persoonlijk contact en de vele ontvangen berichtjes en foto’s zijn hartverwarmend en getuige van een grote en wederzijdse liefde voor onze Magyar vizsla.

Met genoegen en met enige trots kijk ik terug op mijn, naar mijn mening, geslaagde twintigjarige fokkersloopbaan tijdens dewelke ik er samen met mijn 10 reuen en mijn 14 teven in geslaagd ben

  • vizsla’s te fokken met het zo geroemde lieve vizslakarakter die over méér dan dertig landen verspreid zijn
  • gezonde vizsla’s te fokken die gemiddeld méér dan dertien jaar de liefde en de attentie van hun baasjes genieten

  • vizsla’s te fokken die niet alleen een ideaal familielid zijn maar ook nog de jachtaanleg hebben die van een echte voorstaande jachthond mag verwacht worden. Bewijs daarvan zijn de 26 van mijn “kindertjes” spruitend uit 21 combinaties die ten minste één kwalificatie behaald hebben op een open veldwedstrijd
  • vizsla’s te fokken vrij van het langhaargen, probleem waartegen ik als eerste de strijd aangevat heb. Tevens geeft het mij een goed gevoel te weten dat ik steeds ben blijven vechten tegen bepaalde onsmakelijke toestanden in de moderne cynofilie.


Vanzelfsprekend blijf ik verder contact houden met mijn “kindertjes” en hun baasjes en zal ik dankbaar blijven genieten van de trots op hun vizsla. Ik hoop nog jarenlang jaarlijks een Gércei-Vadász familietreffen te kunnen organiseren waarop wij samen in grote getale kunnen genieten van die levendige Hongaarse bende.


Ik wil iedereen van harte danken voor het vertrouwen in mij en in mijn “kindertjes” gedurende de voorbije twintig jaren.
Ook een welgemeend woord van dank gaat naar iedereen die mij op een of andere wijze geholpen en gesteund heeft om te bereiken wat een Gércei-Vadász vizsla was en nu nog steeds is.

Ik wil echter niet dat mijn kennis van het ras, van de diverse bloedlijnen en mijn ervaring verloren gaan en wil nog jaren actief blijven in de vizslawereld. Dat is de reden waarom ik besloten heb om in de toekomst nog te bemiddelen bij de aanschaf van een vizslapup en/of van een jonge voor de jacht afgerichte vizsla.
Vizsla bemiddeling


Voor wie niet goed bekend is met het ras is het doorgaans niet gemakkelijk om een klare kijk te krijgen op wat er, veelal op het internet, op de markt (dat is het spijtig genoeg geworden!) aangeboden wordt. Die mensen wil ik graag mijn kennis en ervaring ten dienste stellen.

Tijdens de 38 jaren die ik reeds in de vizslawereld vertoef en de 20 jaren die ik in Hongarije verblijf heb ik een net van interessante en betrouwbare contacten opgebouwd zodat ik voor een door mij bemiddelde vizsla net dezelfde schriftelijke waarborgen kan bieden als voor de destijds door mij gefokte pups.

Daar ik van een bemiddelde vizsla hetzelfde verwacht als wat ikzelf zou verwachten bij de aanschaf ervan is het evenwel niet steeds mogelijk om op heel korte termijn een passende vizslapup of opgeleide jachthond te vinden. Weet echter dat geduld doorgaans beloond wordt en dat de hier gangbare prijzen een stuk lager liggen dan in de meeste West-Europese landen!

Meer informatie geef ik graag via mijn Belgische mobiele telefoon: (00-32) 0470-988- 523.

---

Omdat wij er ons van bewust zijn dat niet iedereen steeds de tijd heeft om op zoek te gaan naar alle interessante artikels in verband met de diverse aspecten van de vizsla en het samenleven er mee als familievriend en/of jachtgezel zullen wij teksten opnemen waarvan wij menen dat die zo wat ieder vizslabaasje kunnen interesseren.

© 2014 copyright by Gércei-Vadász Vizsla Kennel